Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Dân tộc thiểu số
 • TÌM THẤY 2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  TTHC cung cấp DVCTT một phần 55
  TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 69
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập