Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Dân tộc thiểu số
 • TÌM THẤY 2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 0
  Thủ tục mức độ 2 14
  Thủ tục mức độ 3 44
  Thủ tục mức độ 4 63
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập